தஸ்லிமாவின் மேல் பா.ஜ.க காதல்!!நன்றி :- தி ஹிந்து

1 comments:

said...

அருமையான கார்டூன். சுரேந்தர் சில சமயங்களில் கேஷவ் அளவிற்கு திற‌மைகளை வெளிப்படுத்துவார்‌