முகவுரை

உலகில் இதுவரை உருவான தத்துவங்களில் ,ஒரு பெரிய அளவுக்கு மக்களின் வாழ்க்கையை மாற்றிய மாற்றபோகிற ஒரு தத்துவம் "மார்சிசம்" தான் என்பதை நாம் மறுக்க முடியாது.

இங்கே நாம் மார்சிசத்தின் அடிப்படை பாடங்களை ஆரம்பிக்க போகிறோம்

இந்த பணியில் எனக்கு தோழர்கள் உதவும் படியும் , நல்ல பின்னூட்டங்களை
அளித்து இதை வளர்த்தெடுக்க உதவும் படியும் கேட்டுகொள்கிறேன்

தோழமையுடன்

தியாகு