சோதனைப் பதிவு

சோதனைப் பதிவு

2 comments:

said...

சாமி என்று பாட வேண்டும் போல் உள்ளது.

தமிழ் விக்கிபீடியாவிலிருந்து தகவல்களை எடுத்தால் அதிலுள்ள இணைப்புகளை காலி செய்யவும் ஏனெனில் அந்த இணைப்புகள் நமது தளத்தில் தொடுப்பு இணைவதில்லை.

Blogger 404 error என்று வருகிறது.

மார்க்சியம் குறித்து இதன் ஆதரவாளர்கள் அனைவரும் சேர்ந்து கூட்டு பதிவு தொடங்கலாம என நான் நினைக்கிறேன். கருத்து தெரிவிக்கவும்

said...

என்ங்க சுகுமாரன் பதிவுகளை காணோம் என நொந்துடீங்க போல

நேரமின்மையால் அவ்வாறு தாமதன் ஆனது

மேலும் கூட்டு பதிவுக்கு பேசலாம்

எனக்கு மடல் அனுப்பவும்

seewtypie2000@gmail.com